مشهد پژوهی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد) )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سیده زهرا حسینی , عاطفه صنیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانون توجه این مطالعه امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه (واحد) شهری از طریق شناسایی مداخله گران در فرآیند مدیریت شهری و تلاش برای تبیین ماهیت تعاملات میان بخشی آنان بوده است .با چنین دیدگاهی ، پس از بررسی اجمالی روند تغییرات نظام مدیریت شهری در کشور وشهر مشهد که بستر تاریخی نظام اداری فعلی را می نمایاند، باانجام مطالعه میدانی گسترده ای به شناخت سازمانهای تاثیر گذار بر مدیریت شهری و تشخیص نوع وشدت تاثیر هر بخش مبادرت شده است. نتیجه این قسمت،دسته بندی 29 سازمان شناسایی شده در سه گروه سازمانهای دارای روابط متقابل،زنجیری و جمعی با نهاد های محلی اداره شهر می باشد. منطق این دسته بندی ،ارتباط میان نوع تدابیر و مداخلات مدیریتی مورد نیاز و نوع تعاملات میان سازمانی می باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت یکپارچه شهری, روابط بین سازمانی, محیط کلان شهری, تعاملات میان بخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016298,
author = {ناظمی, شمس الدین and حسینی, سیده زهرا and صنیعی, عاطفه},
title = {بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد)},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5826},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {مدیریت یکپارچه شهری، روابط بین سازمانی، محیط کلان شهری، تعاملات میان بخشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد)
%A ناظمی, شمس الدین
%A حسینی, سیده زهرا
%A صنیعی, عاطفه
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2009

[Download]