هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2010-05-11

عنوان : ( استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی )

نویسندگان: اسماعیل لکزیان , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انبساط جریان بخار خالص آب در شرایط خاص موجب ایجاد بخار فوق سرد شده، که مستعد جوانه زایی می باشد. در این بخار با ایجاد شوک چگالش، تغییر فاز از بخار به مایع صورت می گیرد. این جریان را از این پس جریان بخار مرطوب می نامند. در این مقاله جریان بخار مرطوب در دو شیپوره همگرا-واگرا با استفاده از مدل توربولانتی بالدوین-لوماکس به صورت دوبعدی، شبیه سازی شده است. تعقیب و بررسی قطرات آب به صورت لاگرانژی و تحلیل فاز بخار به صورت اویلری می باشد. معادلات حاکم برتشکیل فاز مایع با معادلات بقاء، ترکیب و با روش تایم مارچینگ جیمسون مبتنی بر حجم کنترل حل می شوند. در روند یاد شده توجه به تفاوت این دو دسته معادلات حائز اهمیت است، زیرا روابط حاکم بر تشکیل و رشد قطرات در مقایسه با معادلات دیگر حساس تر بوده و از این رو، می بایست روی فواصل کوتاه تری انتگرال گیری شوند. علاوه بر این، به دلیل دیدگاه لاگرانژی در رشد قطرات، هرگونه تغییر تحول در قطرات می بایست در امتداد خطوط جریان تصور شود که این خطوط همیشه بر خطوط شبکه محاسباتی منطبق نمی باشند. بنابر دلایل فوق، در این تحقیق دو رشته محاسبات جداگانه، اما موازی مورد استفاده قرار گرفته است. جهت احراز اعتبار حل عددی، توزیع فشار در امتداد محورطولی و شعاع قطرات در انتهای شیپوره مور و همچنین توزیع فشار در امتداد محورطولی در شیپوره یانگ با داده های تجربی ارائه شده مقایسه می شوند. انطباق خوبی بین داده های تجربی و حل تئوری مذکور وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: جوانه زایی, شوک چگالش, بالدوین-لوماکس, تایم مارچینگ, لاگرانژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016299,
author = {لکزیان, اسماعیل and مه پیکر, محمدرضا and تیمورتاش, علیرضا},
title = {استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی},
booktitle = {هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: جوانه زایی، شوک چگالش، بالدوین-لوماکس، تایم مارچینگ، لاگرانژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی
%A لکزیان, اسماعیل
%A مه پیکر, محمدرضا
%A تیمورتاش, علیرضا
%J هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2010

[Download]