گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01

عنوان : ( بکار گیری روشهای بیوفیزیک در کشاورزی )

نویسندگان: حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , ناصر شاه طهماسبی , علی اصغر برهمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد شیمیایی مختلف برای افزایش تولید گساهان و حیوانات بکار میرود. کاربرد آنها باعث آلودگی مواد خام برای سلامت مصرف کننده میشود. همچنین جهت تولید یک واحد غذا در سیستم های کشاورزی امروزی، ده برابر انرژی بیشتر نسبت به شروع قرن گذشته مصرف مشود. بنابر این دانشمندان بدنبال روشهای جایگزین سالم برای افزایش کارآیی مصرف انرژی میباشند. .....

کلمات کلیدی

, روشهای بیوفیزیک, کشاورزی اکولوژیک, تحریک رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016307,
author = {فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and شاه طهماسبی, ناصر and علی اصغر برهمند},
title = {بکار گیری روشهای بیوفیزیک در کشاورزی},
booktitle = {گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {روشهای بیوفیزیک، کشاورزی اکولوژیک، تحریک رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکار گیری روشهای بیوفیزیک در کشاورزی
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A علی اصغر برهمند
%J گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن
%D 2010

[Download]