مشهد پژوهی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (92-105)

عنوان : ( بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد )

نویسندگان: علی تهرانی فر , سلمان شوشتریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای سبز شهری یکی از منبع تامیین کننده ...

کلمات کلیدی

, گیاهان پوششی, کلان شهر, کمبود آب, زیرای اسکیپینگ, برنامه ریزی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016316,
author = {تهرانی فر, علی and شوشتریان, سلمان},
title = {بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5826},
pages = {92--105},
numpages = {13},
keywords = {گیاهان پوششی-کلان شهر- کمبود آب-زیرای اسکیپینگ- برنامه ریزی شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد
%A تهرانی فر, علی
%A شوشتریان, سلمان
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2009

[Download]