گلجام, دوره (1387), شماره (11), سال (2008-11) , صفحات (113-126)

عنوان : ( تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران )

نویسندگان: حمیده خاکسار , محمد مظهری , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرش مهمترین کالای صادرات غیر نفتی کشور است که طی چهار دهه گذشته ، بیش از 25 درصد ارزش صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و صادرات کشور از این کالا تاثیر چشمگیری پذیرفته است . براین اساس ، هدف این تحقیق بررسی عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران و شناسایی بازارهای هدف و موانع حضور در آنهاست . یدین منظور ابتدا مزیت نسبی فرش دستباف ایران بااستفاده از شاخص های RSCA, RCA و 2 X طی سال های 2000- 2005 میلادی محاسبه شد ، در ادامه جهت انتخاب مناسب ترین بازارهای بالقوه صادراتی ابتدا کشورهای وارد کننده فرش شناسایی و سپس با به کار گیری روش تاکسونومی عددی (Taxonomy ) این بازارها اولویت بندی شدند . نتایج مطالعه نشان داد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است . اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است . به عبارت دیگر نزولی بودن شاخص مزیت نسبی فرش دستباف حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می دهد . همچنین نتایج اولویت بندی بازارهای هدف نشان داد به ترتیب کشورهای آمریکا ، امارات ، ژاپن و آلمان عمده ترین بازراهای صادرات فرش دستباف ایران هستند.

کلمات کلیدی

, بازارهای هدف , مزیت نسبی , فرش دستباف , روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016317,
author = {حمیده خاکسار and محمد مظهری and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران},
journal = {گلجام},
year = {2008},
volume = {1387},
number = {11},
month = {November},
issn = {2008-2738},
pages = {113--126},
numpages = {13},
keywords = {بازارهای هدف ، مزیت نسبی ، فرش دستباف ، روش تاکسونومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران
%A حمیده خاکسار
%A محمد مظهری
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J گلجام
%@ 2008-2738
%D 2008

[Download]