تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (127), سال (2008-12) , صفحات (247-264)

عنوان : ( بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی )

نویسندگان: بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نارسا خوانی (dyslexia) که یکی از مهم ترین اختلالات یادگیری زبان مادری در کودکان به شمار می رود

کلمات کلیدی

, نارسا خوانی, درس زبان فارسی, دوره ابتدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016338,
author = {قنسولی, بهزاد},
title = {بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {127},
month = {December},
issn = {1735-1596},
pages = {247--264},
numpages = {17},
keywords = {نارسا خوانی-درس زبان فارسی- دوره ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی
%A قنسولی, بهزاد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]