اخلاق و روابط بین الملل , 2009-11-09

عنوان : ( بنیادهای اخلاقی روابط بین الملل )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه اخلاق و تئور ی سازی در حوزه روابط بین الملل می پردازد

کلمات کلیدی

, اخلاق, روابط بین الملل, رئالیسم, اخلاق کانتی, جان رالز, حمله پیش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016368,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {بنیادهای اخلاقی روابط بین الملل},
booktitle = {اخلاق و روابط بین الملل},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اخلاق- روابط بین الملل- رئالیسم- اخلاق کانتی- جان رالز-حمله پیش دستانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بنیادهای اخلاقی روابط بین الملل
%A اطهری, سیدحسین
%J اخلاق و روابط بین الملل
%D 2009

[Download]