سیزدهمین همایش علوم زمین , 2010-02-20

عنوان : ( بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود )

نویسندگان: محمود شهبازی اوروند , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محسن دانشور , امین کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود

کلمات کلیدی

سد بلارو؛ RQD؛ لوژن؛ نفمذپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016376,
author = {شهبازی اوروند, محمود and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and محسن دانشور and کریمی, امین},
title = {بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود},
booktitle = {سیزدهمین همایش علوم زمین},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد بلارو؛ RQD؛ لوژن؛ نفمذپذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود
%A شهبازی اوروند, محمود
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A محسن دانشور
%A کریمی, امین
%J سیزدهمین همایش علوم زمین
%D 2010

[Download]