جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1), شماره (12), سال (2009-9) , صفحات (171-200)

عنوان : ( بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم زمین )

نویسندگان: محمدجعفر زمردیان , رامین رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بشر همواره در طول زندگی خود به محیط زیست پیرامونش توجه داشته و برای شناخت بیشتر آن تلاش نموده است در این رهگذر به جمع آوری اطلاعات وداده های محیطی از جمله مشاهده غیر مستقیم عوارض زمینی از طریق تولید وتفسیر اسناد سنجش از دور (نقشه ،عکس هوایی،تصویر ماهواره ای،)به شیوه های گوناگون متوسل شده است .امروزه گروههای تخصصی مختلف با توجه به هدف و نیاز خود از اسناد سنجش از دور بهره می برند واین مسئله برخی شبهات را درخصوص جایگاه و خاستگاه اولیه سنجش از دور به وجود آورده است.مقاله حاضر می کوشدضمن رفع هرگونه شبهه پاسخی مستدل برای پیدایش سنجش از دور و جایگاه آن در قلمروهای تخصصی ذیربط ارایه دهد.نتیجه این تحقیق آن است که با توجه به ماهیت ،قلمرو و علوم فنون دور سنجی و نیز با استناد به برییهای تاریخی وتهیه و ارسال پرسشنامه ها ،اولا سنجش از دور یک علو و فن است که با هنر در آمیخته ،ثانیا سنجش از دور تفسیری و تحلیلی که مهمترین رکن علوم وفنون سنجش از دور را تشکیل می دهد،اساسا جز جغرافیا وعلوم زمین بوده و هست

کلمات کلیدی

, بررسی تحلیلی, خاستگاه, سنجش از دور, جغرافیا, علوم زمین, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016383,
author = {زمردیان, محمدجعفر and رحیمی, رامین},
title = {بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم زمین},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2009},
volume = {1},
number = {12},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {171--200},
numpages = {29},
keywords = {بررسی تحلیلی- خاستگاه- سنجش از دور-جغرافیا-علوم زمین-ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم زمین
%A زمردیان, محمدجعفر
%A رحیمی, رامین
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2009

[Download]