دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , عارف افشارفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی

کلمات کلیدی

دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016393,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and افشارفرد, عارف},
title = {بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A افشارفرد, عارف
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]