چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11

عنوان : ( پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران )

نویسندگان: حسین صادقی , امیر صادقی باقرآبادی , فریدون سینائیان , حسین میرزایی علویجه , اسماعیل فرزانگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تاریخ 25 مهر 1388 زلزله ای با بزرگای 4/0 در نزدیکی شهر تهران به وقوع پیوست. با استفاده از داده های شبکه شتاب نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، کانون این زلزله در 35/60 درجه عرض شمالی و 51/58 درجه طول شرقی و عمق 16 کیلومتر تعیین شد. سازوکار کانونی ، با به کار گیری قطبش اولین رسید موج طولی و نسبت دامنه های SH و SV و P به دست آمد:.(strike, dip, rake = 289, 49, 48). به وسیله بهترین برازش مدل ω2 به طیف جابجایی S و P ، فرکانس گوشه، تراز دامنه طیف و پارامتر کیفیت مستقل از فرکانس تعیین شد. مقادیر متوسط برآورد شده عبارتند از: ممان لرزه ای 1.1e15 Nm،‌شعاع گسیختگی 176 متر، متوسط جابجایی در چشمه 34 سانتیمتر، افت تنش 93MP و تنش ظاهری 1.7MP.

کلمات کلیدی

, پارامتر های چشمه, زمینلرزه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016399,
author = {صادقی, حسین and صادقی باقرآبادی, امیر and فریدون سینائیان and حسین میرزایی علویجه and اسماعیل فرزانگان},
title = {پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پارامتر های چشمه، زمینلرزه، تهران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران
%A صادقی, حسین
%A صادقی باقرآبادی, امیر
%A فریدون سینائیان
%A حسین میرزایی علویجه
%A اسماعیل فرزانگان
%J چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2010

[Download]