علوم اجتماعی, دوره (2), شماره (2), سال (2005-12) , صفحات (1-12)

عنوان : ( سازمــان‌ها و هویــت ما )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , فاطمه براتلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت، احساس نسبتاً پایدار یگانگی خود است که باید در دوره نوجوانی تکوین پیدا کند. بزرگ و چندوجهی شدن ساختارها، پیچیده شدن شغل ها و تنوع وظیفه های نقش در سازمان های مدرن، بالقوه توان بازگرداندن انسان به شرایط سردرگمی نقش ها و ناتوانی در دستیابی به یگانگی نسبی خود را دارا است. این مقاله با مرور مختصر مفهوم هویت، بحرانی که فعالیت در سازمان های مدرن برای هویت انسانی پدید می آورد را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, هویت, سازمان های مدرن, بحران هویت, رفتار سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016412,
author = {آهنچیان, محمدرضا and فاطمه براتلو},
title = {سازمــان‌ها و هویــت ما},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2005},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {هویت، سازمان های مدرن، بحران هویت، رفتار سازمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازمــان‌ها و هویــت ما
%A آهنچیان, محمدرضا
%A فاطمه براتلو
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2005

[Download]