وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر , 2007-03-13

عنوان : ( زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , یحیی عابدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رابطه علوم تربیتی و علوم انسانی مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, علوم تربیتی, علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016430,
author = {آهنچیان, محمدرضا and یحیی عابدی},
title = {زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی},
booktitle = {وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علوم تربیتی، علوم انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A یحیی عابدی
%J وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر
%D 2007

[Download]