هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران , 2010-05-11

عنوان : ( بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله )

نویسندگان: علی خالقی , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عموما در مطالعه جریان درون لوله، ناحیه توسعه یافته مد نظر است. اما تشخیص ناحیه در حال توسعه برای بررسی میدان جریان در لوله دارای اهمیت ویژه ای است. تا کنون در مبحث طول توسعه یافتگی در لوله ها از روابط مشهور مربوطه استفاده می شد. در این تحقیق نتایج حاصل از تحلیل عددی با مقادیر محاسبه شده از روابط ارائه شده برای جریان پایا در مراجع مختلف، مقایسه گردیده است. نتایج تحلیل عددی اختلاف فاحشی را با مقادیر محاسبه شده از این رابطه ها نشان می دهد و از آنجا که کد مورد استفاده قبلا با استفاده از نتایج مطالعات تجربی برای جریان متلاطم ناپایا اعتباردهی گردیده است. همچنین با توجه به ماهیت ذاتی پدیده تلاطم و به طور اخص جریان متلاطم ناپایا طبیعی به نظر می رسد که مقادیر بدست آمده از روابط که برای تشخیص طول ناحیه در حال توسعه، بعضاً مبتنی بر عدم تغییر در مشخصه های ماکروسکوپی جریان (همانند سرعت) بنا شده است، از پیش بینی صحیح تغییرات مشخصه های میکروسکوپی جریان (مانند نوسانات سرعت) که ماهیت جریان-های متلاطم قائم به آنست بازماند. در این تحقیق طول توسعه یافتگی لوله از زاویه نگرش به مشخصه های سیال در جریان متلاطم شتابدار مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است و نهایتا ایده ای جدید پیرامون این موضوع ارائه شده است که می تواند منشاء تغییر نگرشی عمیق به مقوله توسعه یافتگی جریان متلاطم در لوله ها بخصوص برای جریانهای شتابدار باشد.

کلمات کلیدی

, جریان شتابدار, متلاطم, در حال توسعه, ورودی لوله, مدل RSM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016445,
author = {خالقی, علی and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله},
booktitle = {هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {جریان شتابدار، متلاطم، در حال توسعه، ورودی لوله، مدل RSM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله
%A خالقی, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%J هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2010

[Download]