نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان )

نویسندگان: مهتاب منصورساعتلو , علی خالقی , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی برای یک جریان شتاب دار داخل لوله می پردازیم. در این کار برای بررسی مشخصه های سیال تحت شرایط شتاب دهی غیر پریودیک به استفاده از سیال عامل آب در لوله ای شیشه ای به شعاع 4/25 میلیمتر از مدل تلاطمی SST در حالت 1D بهره گرفته و برای اطمینان از صحت نتایج از داده های آزمایشگاهی گزارش شده اخیر استفاده شده است. رینولدز ورودی 7000 است که طی 5 ثانیه به 45200 می رسد. این تحقیق نشان می دهد که با اعمال ضرایب پیشنهادی به ترمهای معادله گردابه بی بعد، که بر اساس مفهوم تاخیر زمانی محاسبه گردیده است، نتایج شبیه سازی مدل تلاطمی اصلاح شده بسیار نزدیک تر به داده های آزمایشگاهی موجود می باشند.

کلمات کلیدی

جریان شتاب دار – مدل تلاطمی SST – تاخیر زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016446,
author = {منصورساعتلو, مهتاب and خالقی, علی and پسندیده فرد, محمود},
title = {اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا, ايران},
keywords = {جریان شتاب دار – مدل تلاطمی SST – تاخیر زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان
%A منصورساعتلو, مهتاب
%A خالقی, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]