نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP) )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , علی جوادی , مجید ملک جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به معرفی روش (Kinetic Energy Preserving) KEP و ارائه نتایج حاصل از این روش برای جریان یک بعدی غیرلزج می پردازیم. روش KEP به گونه ای معادلات را جداسازی می کند که بقای کلی انرژی جنبشی تضمین شود، بدون اینکه نیاز به اضافه کردن ترم های اتلافی باشد و حل پایدار باقی بماند. این مقاله نشان می دهد که روش KEP نسبت به روشهای حل حجم محدود پیشین (طرحهای اتلاف مصنوعی و بالادست)، برای نواحی مختلف جریان، به خصوص در نزدیکی ناپیوستگی ها(مثل موج ضربه ای) نتایج بهتری ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, روش KEP , بقای کلی انرژی جنبشی – جدا سازی معادلات بقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016460,
author = {پسندیده فرد, محمود and جوادی, علی and مجید ملک جعفریان},
title = {تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP)},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران- دانشگاه آزاد تهران واحد تحقیفات, ايران},
keywords = {روش KEP - بقای کلی انرژی جنبشی – جدا سازی معادلات بقا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP)
%A پسندیده فرد, محمود
%A جوادی, علی
%A مجید ملک جعفریان
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]