نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , میلاد بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اِین مقاله جریان مغشوش در رینولدزهای مختلف بر روی استوانه مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع سرعت در لبه لایه مرزی بر حسب طول کمان روی استوانه و عدد رینولدز جریان خارجی بدست آمده است. نقطه جدایش بدست آمده با نتا یج تجربی مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, جریان مغشوش, توزیع سرعت, عدد رینولدز, استوانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016461,
author = {پسندیده فرد, محمود and نوروزی, مهدی and بهرامی, میلاد},
title = {شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران واحد تحقیقات دانشگاه ازاد, ايران},
keywords = {جریان مغشوش- توزیع سرعت- عدد رینولدز- استوانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف
%A پسندیده فرد, محمود
%A نوروزی, مهدی
%A بهرامی, میلاد
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]