پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-06-04

عنوان : ( بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود )

نویسندگان: حسین انصاری , سید حسن گلمایی , آرمین بوستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اریابی بدون انجام زهکشی، تنش های موثر و تحکیم در زمان انجام عملیات ساختمانی خاکریزها از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, خاکریز جاده‌ای, فشار حفره‌ای, تحکیم, اجزای محدود, توزیع تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016481,
author = {انصاری, حسین and سید حسن گلمایی and بوستانی, آرمین},
title = {بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خاکریز جاده‌ای، فشار حفره‌ای، تحکیم، اجزای محدود، توزیع تنش موثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود
%A انصاری, حسین
%A سید حسن گلمایی
%A بوستانی, آرمین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]