سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو )

نویسندگان: فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو

کلمات کلیدی

, خسارت سرما, گره کوتیله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016489,
author = {کیخاآخر, فاطمه and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد and مشتاقی, نسرین},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو},
booktitle = {سومین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {خسارت سرما، گره کوتیله دونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو
%A کیخاآخر, فاطمه
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%A مشتاقی, نسرین
%J سومین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2010

[Download]