هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23

عنوان : ( مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین )

نویسندگان: فرزاد حیاتی , محسن ملکی , کامران سرداری , امیر افخمی گلی , محمد عزیز زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین

کلمات کلیدی

, ترمیم زخم, محدودیت غذایی, موش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016525,
author = {فرزاد حیاتی and ملکی, محسن and سرداری, کامران and افخمی گلی, امیر and عزیز زاده, محمد},
title = {مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترمیم زخم، محدودیت غذایی، موش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین
%A فرزاد حیاتی
%A ملکی, محسن
%A سرداری, کامران
%A افخمی گلی, امیر
%A عزیز زاده, محمد
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]