هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23

عنوان : ( اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن، )

نویسندگان: علی میرشاهی , علیرضا وجهی , محمدرضا مخبر دزفولی , مجید مسعودی فرد , عباس وشکینی , سارنگ سروری , احسان ترکی , محمد عزیز زاده , عبدالجلیل غیادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن،

کلمات کلیدی

, اکوکاردیوگرافی, اسب ترکمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016526,
author = {میرشاهی, علی and علیرضا وجهی and محمدرضا مخبر دزفولی and مجید مسعودی فرد and عباس وشکینی and سارنگ سروری and احسان ترکی and عزیز زاده, محمد and عبدالجلیل غیادی},
title = {اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن،},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکوکاردیوگرافی، اسب ترکمن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن،
%A میرشاهی, علی
%A علیرضا وجهی
%A محمدرضا مخبر دزفولی
%A مجید مسعودی فرد
%A عباس وشکینی
%A سارنگ سروری
%A احسان ترکی
%A عزیز زاده, محمد
%A عبدالجلیل غیادی
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]