اولین همایش ملی شهر سالم , 2008-06-17

عنوان : ( حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار و راهکارهای مقابله با آن )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که: نرخ رشد جمعیت در محلّات حاشیهی شهر در سالهای پس از 1370 حالت تصاعدی به خود گرفته که این امر ناشی از عواملی همچون وقوع خشکسالی‌ها، ناامنی و.. می‌باشد. در کنار این وضعیت امنیت اجتماعی، سواد، تعداد فرزندان و... در این محلّات نامناسب گزارش شده است. مهمترین عامل جابه جایی جمعیت در این محلّات اقتصادی بوده به نحوی که 55 درصد مهاجرین با انگیزه‌ی اقتصادی وارد این مناطق شده‌اند.نرخ بیکاری در نواحی حاشیهی شهر نسبتاً بالاتر از متوسط نرخ بیکاری شهر سبزوار بوده در حالی که درصد بسیار بالایی از جمعیت حاشیه‌نشین (حدود 70 درصد) در مشاغل آزاد و کارگری اشتغال دارند.

کلمات کلیدی

, سبزوار, حاشیه‌نشینی, امنیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016528,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار و راهکارهای مقابله با آن},
booktitle = {اولین همایش ملی شهر سالم},
year = {2008},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {سبزوار، حاشیه‌نشینی، امنیت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار و راهکارهای مقابله با آن
%A عنابستانی, علی اکبر
%J اولین همایش ملی شهر سالم
%D 2008

[Download]