کنفرانس ملی غذای عملگر , 2008-12-01

عنوان : ( نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر) )

نویسندگان: فرج اله شهریاری احمدی , مهدی قبولی , رضا حلمی , ماریا بیهقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر)

کلمات کلیدی

نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016543,
author = {شهریاری احمدی, فرج اله and قبولی, مهدی and حلمی, رضا and بیهقی, ماریا},
title = {نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر)},
booktitle = {کنفرانس ملی غذای عملگر},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر)
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A قبولی, مهدی
%A حلمی, رضا
%A بیهقی, ماریا
%J کنفرانس ملی غذای عملگر
%D 2008

[Download]