همایش چالش‌های آب استان قم , 2010-06-16

عنوان : ( بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار )

نویسندگان: حسین انصاری , نرگس صالح نیا , آرمین بوستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، لزوم بازنگری در الگوهای مدرن مصرف و تحلیل چالش‌های فراروی در این بخش ضروری می‌نماید.

کلمات کلیدی

, مدیریت آب, توسعه اقتصادی, الگوی مصرف, سیاست‌گذاری, مصرف پایدار, توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016546,
author = {انصاری, حسین and صالح نیا, نرگس and بوستانی, آرمین},
title = {بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار},
booktitle = {همایش چالش‌های آب استان قم},
year = {2010},
location = {قم, ايران},
keywords = {مدیریت آب، توسعه اقتصادی، الگوی مصرف، سیاست‌گذاری، مصرف پایدار، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار
%A انصاری, حسین
%A صالح نیا, نرگس
%A بوستانی, آرمین
%J همایش چالش‌های آب استان قم
%D 2010

[Download]