دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , 2005-11-23

عنوان : ( بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهراسادات حسینی هوشیار , زهره عدالتی شاطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه

کلمات کلیدی

, زوجهای جوان , ازدواج , مسایل جنسی , نیازهای آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016562,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and حسینی هوشیار, زهراسادات and عدالتی شاطری, زهره},
title = {بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه},
booktitle = {دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زوجهای جوان ،ازدواج ، مسایل جنسی ، نیازهای آموزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A حسینی هوشیار, زهراسادات
%A عدالتی شاطری, زهره
%J دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
%D 2005

[Download]