مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (2), شماره (2), سال (2005-4) , صفحات (143-163)

عنوان : ( بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد

کلمات کلیدی

, خصوصیات روانی, نوجوانان , دختر, دانش آموز , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016575,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد},
journal = {مطالعات روان شناسی تربیتی},
year = {2005},
volume = {2},
number = {2},
month = {April},
issn = {2228-6683},
pages = {143--163},
numpages = {20},
keywords = {خصوصیات روانی، نوجوانان ،دختر، دانش آموز ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات روان شناسی تربیتی
%@ 2228-6683
%D 2005

[Download]