یازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2010-05-22

عنوان : ( استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی )

نویسندگان: امیر طاهری قهفرخی , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , محمدهادی سخاوتی , مهدی خیرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمی سازی اسیدهای نوکلئیک در نمونه های زیستی از مهمترین نیازهای ازمایشگاه های تحقیقاتی می باشد. بدین منظورPCR رقابتی شامل تکثیر همزمان دوقطعه DNA رقابتگر که دارای بیشترین تشابه با توالی هدف و مقادیر ان شناخته شده است.

کلمات کلیدی

, pcr رقابتی, soe-pcr, بوتیریویبریوفیبری سالونس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016581,
author = {طاهری قهفرخی, امیر and طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا and سخاوتی, محمدهادی and خیرآبادی, مهدی},
title = {استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {pcr رقابتی، soe-pcr; بوتیریویبریوفیبری سالونس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی
%A طاهری قهفرخی, امیر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%A سخاوتی, محمدهادی
%A خیرآبادی, مهدی
%J یازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2010

[Download]