اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-09

عنوان : ( تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین )

نویسندگان: فاطمه بحری بیناباج , همایون فرهنگ فر , مجتبی طهمورث پور , مسلم باشتنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین

کلمات کلیدی

تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016621,
author = {بحری بیناباج, فاطمه and همایون فرهنگ فر and طهمورث پور, مجتبی and باشتنی, مسلم},
title = {تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین
%A بحری بیناباج, فاطمه
%A همایون فرهنگ فر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A باشتنی, مسلم
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]