پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب

کلمات کلیدی

, تصفیه فاضلاب, آلودگی میکروبی پساب, کل کلی فرم ها, کلی فرم های مدفوعی, گندزدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016661,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز},
title = {تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصفیه فاضلاب، آلودگی میکروبی پساب، کل کلی فرم ها، کلی فرم های مدفوعی، گندزدایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]