شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( استفاده از ناحیه ژنی ITS2 در تعیین هویت Trichogramma embryophagum و Trichogramma evanescens )

نویسندگان: Reihane Darsouei , جواد کریمی برنگ , مهدی مدرس اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنبورهای جنس Trichogramma (Hym.,Trichogrammatidae)یکی از عوامل مهم در کنترل بیولوژیک حشرات می باشند. تعیین هویت این زنبورها یکی از چالشهای مهم در برنامه های کنترل بیولوژیک به شمار می رود. در این مطالعه اقدام به شناسایی گونه هایTrichogramma embryophagum وTrichogramma evanscence ، با استفاده از اطلاعات مولکولی گردید. پس از استخراج DNA ، ناحیه ITS2 تکثیر و توالی یابی شد. ناحیه مذکور در T.embryophagum 569 و درT.evanscence 529 نوکلئوتید طول داشت. مقایسه توالی حاصله با توالی پایگاه های جهانی نشان داد که گونه T.embryophagum دارای 94 درصد شباهت با گونه مشابه خود می باشد ، این شباهت در گونه T.evanscence به 96 درصد می رسد. پس از توالی یابی، الگوی برش آنزیمی برای این دو گونه به وسیله آنزیم های برشی EcoRI ، MseI و TaqI ارزیابی شد. آنزیم EcoRI در گونهT.embryophagum دوباند و درگونه T.evanscence یک باند ایجاد کرد. آنزیم های MseI و TaqI در هر دو گونه دو باند ایجاد کردند که باندهای حاصل از TaqI برای هر دو گونه کاملا مشابه یکدیگر بود. به دلیل کوچک بودن بیشتر باندهای حاصل از TaqI و مشابهت الگوی برش حاصل از این آنزیم برای هر دو گونه ، الگوی برش این آنزیم ارزش چندانی در تمایز گونه های تریکوگراما ندارد. بنابراین، می توان پیشنهاد کرد که اطلاعات حاصل از توالی یابی و الگوی برش آنزیم های EcoRI و MseI می توانند به عنوان روشی سریع در تعیین هویت گونه های مذکور قرار گیرند. مطالعه بیشتر روی گونه های بومی این جنس می تواند منتج به ارایه کلیدی جدید جهت تعیین هویت گونه های این جنس شود که در دست بررسی است.

کلمات کلیدی

, Trichogramma embryophagum , Trichogramma evanescens , توالی یابی , آنزیم های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016682,
author = {Reihane Darsouei and کریمی برنگ, جواد and مدرس اول, مهدی},
title = {استفاده از ناحیه ژنی ITS2 در تعیین هویت Trichogramma embryophagum و Trichogramma evanescens},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {Mashhad, ايران},
keywords = {Trichogramma embryophagum ، Trichogramma evanescens ، توالی یابی ، آنزیم های برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از ناحیه ژنی ITS2 در تعیین هویت Trichogramma embryophagum و Trichogramma evanescens
%A Reihane Darsouei
%A کریمی برنگ, جواد
%A مدرس اول, مهدی
%J شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]