شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae )

نویسندگان: Ensieh Keyvanloo , جواد کریمی , حسین صادقی نامقی , Abas Mokaram ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی گونه های(Acari: Tetranychidae) Tetranychus بر اساس مشخصات آناتومی اندام تناسلی نر (اداگوس) می باشد. با توجه به اینکه در طبیعت افراد نابالغ و در بین افراد بالغ، جنس ماده فراوانی بیشتری دارند و در صورت یافتن جنس نر تهیه پرپاراسیون و ترسیم شکل آن مشکل می باشد، لذا استفاده از روش های مولکولی در زمینه ی شناسایی آنها می تواند راه گشا باشد. در این مطالعه از شیوه مبتنی بر خط شناسه گذاری (Barcoding) برای تعیین هویت کنه دو نقطه ای استفاده شد. عموماً انتظار می رود گونه T. turkestani شایع ترین کنه روی توت فرنگی باشد. نمونه های مورد استفاده در این بررسی از گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی از روی توت فرنگی جمع آوری گردیدند. این نمونه ها ابتدا با روش معمول مبتی بر ریخت شناسی اداگوس نر شناسایی ولی نتایج قانع کننده نبود. در ادامه پس از استخراج DNA، ناحیه COI در آن تکثیر و توالی یابی شد. توالی بدست آمده پس از جستجویn blast در پایگاهNCBI به منظور شناسایی نمونه تحت بررسی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد نمونه-ی مورد بررسی بیشترین شباهت را با کنه ی(AJ414582) Tetranychus urticae و Tetranychus urticae (AF131105) داشت. مقدار شباهت بین این نمونه ها 98 درصد بود. در گروه بندی به دو روش UPGMA و NJ، نمونه ایران در کنار نمونه های Tetranychus urticae در یک شاخه با بوت استرپ بالای 90 قرار گرفت. جهت بررسی بیشتر توالی بدست آمده، از سایت www.boldsystem.org که مبتنی بر خط شناسه گذاری DNA می-باشد، استفاده گردید. نتایج حاصله با نتایج بدست آمده در پایگاه NCBI مشابه بود. بنابراین اطلاعات سیتوکروم اکسیداز یک می تواند به همراه داده های روش های کلاسیک شاخصی مناسب در مطالعه هویت شناسی Tetranychus urticae باشد.

کلمات کلیدی

, DNA Barcoding , COI , Acari
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016683,
author = {Ensieh Keyvanloo and کریمی, جواد and صادقی نامقی, حسین and Abas Mokaram},
title = {استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {DNA Barcoding ; COI ; Acari},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae
%A Ensieh Keyvanloo
%A کریمی, جواد
%A صادقی نامقی, حسین
%A Abas Mokaram
%J شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]