اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , 2009-05-13

عنوان : ( تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها )

نویسندگان: مقصود امین خندقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانشگاه به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای آموزشی، وظیفه تربیت نیروی متخصص را بر عهده دارد و می تواند نقش تعیین کننده ای برای آینده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه به طور اعم و دانشجویان بطور اخص، ایفا نماید. حضور دانشجویان در محیط های دانشگاهی سبب می شود که آنان توانایی های متعددی را مانند مسوولیت پذیری، آمادگی شجاعانه برای تغییر و تحولات در مسیر زندگی و استقلال به دست آورند و یا اینکه از دانشگاه متوقع باشند. البته دانشجویان قبل از ورود به عرصه دانشگاه، در خانواده های متفاوتی می زیسته اند و توانای های آنان از جمله میزان استقلال فردی با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عاطفی خانواده هایشان متمایز از هم بوده است؛ بنابراین، افراد به هنگام ورود به دانشگاه به عنوان دانشجو، تجربیات مختلفی را با خود به محیط دانشگاه می آورند. این تجربیات در نهادهای دانشگاهی قطعا دچار تغییر و تحول گردیده و می تواند منجر به بروز شخصیت های جدیدی در آنان شود. یکی از این ویژگی ها، ویژگی استقلال است که به نظر می رسد میزان آن، با ورود دانشجویان به دانشگاه، دچار تغییرات جدی می شود. هدف کلی این پژوهش، بررسی چالش ها و پیامد های فاصله احتمالی میان استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه با زمان برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاهی برای خانواده ها و جامعه، بعد از فارغ التحصیلی آنان است. برای دستیابی به این هدف کلی سه هدف ویژه شناسایی شده اند: الف) مشخص ساختن میزان استقلال کسب شده دانشجویان در خانواده ها قبل از ورود به دانشگاه، ب) مشخص ساختن میزان استقلال کسب شده دانشجویان در حین برخورداری از تحصیلات دانشگاهی؛ ج) تبیین چالش ها و پیامد های این فاصله برای خانواده ها بعد از فارغ التحصیلی. با توجه به اهداف یاد شده، این تحقیق حاوی سه سوال پژوهشی است: 1 ) میزان استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه چقدر است؟، 2 ) میزان استقلال کسب شده دانشجویان حین برخورداری از تحصیلات وبرنامه های درسی در دانشگاه به چه میزان است؟ و 3 ) فاصله احتمالی میزان استقلال کسب شده قبل از ورود به دانشگاه و حین بر خورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاهی چه چالش ها و پیامد هایی را برای خانواده ها در بر خواهد داشت؟ به نظر می رسد توجه به این مساله می تواند در آگاهی بخشی و حل مسائل مبتلا به ذیربطان و ذینفعان نظیر دانشجویان، خانواده ها، دست اندرکاران فرهنگی و تربیتی دانشگاه یاری رسان باشد و از بروز آسیبها و اقدامات نا سنجیده ای که ممکن است در زیر مجموعه های یاد شده به وجودآید، جلو گیری به عمل آورد. از اینرو، نخست به تشریح مساله پرداخته، در این راستا ابتدا به بررسی ایده های نظری و مطالعات پژوهشی پیشین خواهیم پرداخت. در گام بعدی ابزار گردآوری داده ها و یافته های پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و نهایتاً به ارائه جمع بندی و نتیجه‌گیری، و پیگیری دلالت های آن برای دانشگاه و خانواده ها می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

, دانشگاه, دانشجویان, خانواده, استقلال, مشکلات تربیتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016727,
author = {امین خندقی, مقصود},
title = {تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها},
booktitle = {اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه},
year = {2009},
location = {داشگاه فردوسی مشهد, ايران},
keywords = {دانشگاه، دانشجویان، خانواده، استقلال، مشکلات تربیتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها
%A امین خندقی, مقصود
%J اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه
%D 2009

[Download]