تازه های روان درمانی, دوره (10), شماره (36), سال (2005-9) , صفحات (79-92)

عنوان : ( خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی )

نویسندگان: زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محمود طباطبایی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی

کلمات کلیدی

, خانواده , ناکارآمد , هنگامه های درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016731,
author = {بهفر, زهرا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and سید محمود طباطبایی and امین یزدی, سیدامیر},
title = {خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی},
journal = {تازه های روان درمانی},
year = {2005},
volume = {10},
number = {36},
month = {September},
issn = {1028-4117},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {خانواده ، ناکارآمد ، هنگامه های درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی
%A بهفر, زهرا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A سید محمود طباطبایی
%A امین یزدی, سیدامیر
%J تازه های روان درمانی
%@ 1028-4117
%D 2005

[Download]