نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه )

نویسندگان: محبوبه رحیمی مقبلی , مهدی مدرس اول , جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه

کلمات کلیدی

, Reduviidae , Mashhad , Diversity , COI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016744,
author = {رحیمی مقبلی, محبوبه and مدرس اول, مهدی and کریمی برنگ, جواد},
title = {تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Reduviidae ; Mashhad ; Diversity ; COI sequence},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه
%A رحیمی مقبلی, محبوبه
%A مدرس اول, مهدی
%A کریمی برنگ, جواد
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]