فرهنگ خراسان, دوره (2), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (87-113)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نوشین پایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان

کلمات کلیدی

, استحکام زندگی زناشویی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016745,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and پایان, نوشین},
title = {بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان},
journal = {فرهنگ خراسان},
year = {2006},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {1201-3012},
pages = {87--113},
numpages = {26},
keywords = {استحکام زندگی زناشویی، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A پایان, نوشین
%J فرهنگ خراسان
%@ 1201-3012
%D 2006

[Download]