مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (1), شماره (4), سال (2003-9) , صفحات (199-227)

عنوان : ( مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت

کلمات کلیدی

, هویت , عوامل اجتماعی , اصلاح و درمان مسایل هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016753,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and شیخ روحانی, سعید},
title = {مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2003},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {199--227},
numpages = {28},
keywords = {هویت ، عوامل اجتماعی ، اصلاح و درمان مسایل هویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A شیخ روحانی, سعید
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2003

[Download]