هیدرولیک, دوره (4), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (109-116)

عنوان : ( شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار شاک های مورب ایستا در کانالهای باز به کمک دو روش عددی حجم محدود و تفاضل محدود مطالعه می شود. در روش حجم محدود الگوی ون- لیر با تابع محدود کننده پیشرفته شیب, در شبکه های بی سازمان مثلثی شکل بکار برده می شود. شیب بستر با استفاده از روش متکی به بالادست و جمله اصلاح شده فشار هیدرواستاتیک مدل می گردد. از معادله مانینگ برای شبیه سازی اصطکاک بستر و از تئوری طول اختلاط برای مدل کردن تلاطم استفاده می شود. در روش تفاضل محدود الگوی مک کورمک دو گامی با الگوریتم لزجت مصنوعی جیمسون اعمال می گردد. از هر دو روش برای مطالعه امواج موربی که ناشی از یک مانع عرضی در کانال تولید می شوند استفاده شده است. مقایسه نتایج عددی و اندازه گیری های آزمایشگاهی نشان می دهد که هر دو مدل بخوبی قادر به شبیه سازی لبه تیز امواج ایستا هستند؛ اما روش ون- لیر با نتایج آزمایشگاهی سازگاری بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, معادلات آبهای کم عمق, حل کننده‌های ریمن, روش ون- لیر, روش مک کورمک, امواج تیز ایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016755,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود},
journal = {هیدرولیک},
year = {2009},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4237},
pages = {109--116},
numpages = {7},
keywords = {معادلات آبهای کم عمق، حل کننده‌های ریمن، روش ون- لیر، روش مک کورمک، امواج تیز ایستا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2009

[Download]