تحقیقات منابع آب ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (48-55)

عنوان : ( تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی )

نویسندگان: محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق معادلات دو بعدی متوسط گرفته شده در عمق آبهای کم عمق در تبدیل ها با استفاده از روش های عددی مک‌کورمک و لاکس وندروف دو گامی در یک شبکه ثابت حل می شود. آنگاه برای افزایش دقت جواب ها در روش مک کورمک، شبکه ثابت در هر گام زمانی به یک شبکه متحرک، با استفاده از تکنیک سرعت گرهی تبدیل می گردد. این کار اصطلاحا روش تطبیق شبکه نامیده می شود و در آن گره ها در جاهایی که مشخصات جریان نظیر عمق و سرعت به شدت تغییر می کنند به یکدیگر نزدیک می شوند. در این مقاله راهکار جدیدی به منظور جلوگیری از تمرکز بیش از اندازه گره ها پیشنهاد شده است. با استفاده از این راهکار زمان محاسبات کاهش پیدا می کند. برای ارزیابی صحت جواب های عددی، آزمایشاتی در یک تبدیل تنگ شونده انجام شد. ملاحظه می شود که روش مک کورمک همراه با راهکار جدید سازگاری بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد.

کلمات کلیدی

, تبدیل ها, شبکه تطبیقی, روش مک کورمک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016756,
author = {جعفرزاده, محمدرضا and علامتیان, ابراهیم},
title = {تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2010},
volume = {5},
number = {3},
month = {March},
issn = {1735-2347},
pages = {48--55},
numpages = {7},
keywords = {تبدیل ها، شبکه تطبیقی، روش مک کورمک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A علامتیان, ابراهیم
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2010

[Download]