هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-05

عنوان : ( بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی )

نویسندگان: سید مجید غفوری , سعید راحتی قوچانی , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیاده سازی برچسب زن دستوری مبتنی بر مدل پنهان مارکوف با استفاده از نرمال ساز متون فارسی به عنوان یک پیش پردازشگر، در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, برچسب زن دستوری, پردازش زبان طبیعی, مدل پنهان مارکوف, نرمال سازی, نشانه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016796,
author = {سید مجید غفوری and سعید راحتی قوچانی and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {برچسب زن دستوری،پردازش زبان طبیعی، مدل پنهان مارکوف، نرمال سازی،نشانه گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی
%A سید مجید غفوری
%A سعید راحتی قوچانی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]