پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان سیلاب فوق بحرانی در محل تقاطع دو کانال بصورت عددی بررسی می شود. در این کار از معادلات ناماندگار آبهای کم عمق استفاده میگردد. اثرات شیب و اصطکاک بستر و همچنین اثرات تلاطمی در جملات چشمه منظور می شوند. برای حل معادلات از روش عددی بر شبکه بی سازمان مثلثی شکل استفاده می شود. جمله چشمه اصطکاک بستر با استفاده از رابطه مانینگ و جمله اثرات Roe-TVD حجم محدود شبیه سازی می شود. مقایسه نتایج مدل عددی با دادههای آزمایشگاهی و نتایج دو روش عددی دیگر نشان می دهد که مدل عددی Roe-TVD بخوبی می تواند شرایط جریان را شبیه سازی کند و عملکرد مطلوبتری دارد

کلمات کلیدی

, شبکه بی سازمان, تقاطع , مدل DASM , روش Roe -TVD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016884,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبکه بی سازمان، تقاطع ، مدل DASM ، روش Roe -TVD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]