پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با موانع عرضی )

نویسندگان: علی رضا شمخالچیان , محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نخست رفتار جریان فوق بحرانی در کانالهای خمیده مرور میشود، سپس آزمایشات بلترامی و همکاران در کانالهای خمیده با زاویه خم 180 درجه بهطور عددی شبیه سازی شده و با دادههای آزمایشگاهی ایشان و روابط سایر محققین مقایسه می گردد. در حل عددی از جداسازی معادلات دو بعدی آبهای کم عمق با الگوی حجم محدود Roe-TVD بر یک شبکه چهار گوش استفاده می شود آنگاه روش بلترامی و همکاران برای نصب موانع عرضی به منظور کاهش ارتفاع امواج معرفی میشود و کارهای آزمایشگاهی این محققین مدلسازی عددی می شود . تحقیقات عددی نیز کاهش ارتفاع امواج را در صورت استفاده مناسب از موانع عرضی تا 20 درصد تایید میکند.

کلمات کلیدی

, کانالهای خمیده, رژیم فوقبحرانی, امواج مورب, کاهش شدت امواج , Roe-TVD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016885,
author = {شمخالچیان, علی رضا and جمعه زاده, محبوبه and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با موانع عرضی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانالهای خمیده، رژیم فوقبحرانی، امواج مورب، کاهش شدت امواج ، Roe-TVD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با موانع عرضی
%A شمخالچیان, علی رضا
%A جمعه زاده, محبوبه
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]