دانشنامه جهان اسلام, دوره (14), شماره (14), سال (2010-6) , صفحات (131-133)

عنوان : ( حمد، سوره )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله نخستین سوره قرآن را معرفی و در باب نزول آن سخن گفته است.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, سوره ها, سورة حمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016912,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {حمد، سوره},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2010},
volume = {14},
number = {14},
month = {June},
issn = {0000-0003},
pages = {131--133},
numpages = {2},
keywords = {قرآن کریم،سوره ها، سورة حمد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حمد، سوره
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2010

[Download]