دانشنامه جهان اسلام, دوره (14), شماره (14), سال (2010-6) , صفحات (618-619)

عنوان : ( خارجة بن زید )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به معرفی خارجة بن زید و سیره فقهی او پرداخته است.

کلمات کلیدی

, فقهای سبعه, تابعین, فقهای مدینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016913,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {خارجة بن زید},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2010},
volume = {14},
number = {14},
month = {June},
issn = {0000-0003},
pages = {618--619},
numpages = {1},
keywords = {فقهای سبعه،تابعین، فقهای مدینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خارجة بن زید
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2010

[Download]