تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (5), شماره (10), سال (2009-12) , صفحات (3-34)

عنوان : ( خاتون بخارا )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاتون بخارا اولین و آخرین زنی است که بر منصب بخارا خداتی نشست ( اوایل دهه 50 تا اواخر دهه 60 ق ). او همزمان با رقبای داخلی و نیز حملات پی در پی سرداران عرب ( عبیدالله‌ بن زیاد، سعید بن عثمان و سلم بن زیاد ) درگیر بود، ولی در سایه اصابت رأی و تدبیر درست، توانست هم بخارا را حفظ کند و هم موقعیت خود را تحکیم بخشد. ماجرای رابطه عاشقانه خاتون و سعید بن عثمان حکایتی جالب و خواندنی است. گرفتاری های دولت اموی از نیمه دهه 60 تا اوایل دهه 70 هجری که منجر به توقف عملیات نظامی در مرزها گردید، فرصتی در اختیار خاتون نهاد که قدرت خود را مستحکم و زمینه امارت فرزند خود را نیز فراهم کند. اعقاب خاتون که از زمان پسر او، طغشاده، اسلام آوردند، تا اواخر سده سوم هجری منصب بخارا خداتی را که توسط فاتحان مسلمان نیز به رسمیت شناخته شده بود، در دست داشتند.

کلمات کلیدی

, بخارا, بخارا خداة, خاتون, سعید بن عثمان, فتح ماوراءالنهر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016934,
author = {قنوات, عبدالرحیم},
title = {خاتون بخارا},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {10},
month = {December},
issn = {1735-7071},
pages = {3--34},
numpages = {31},
keywords = {بخارا، بخارا خداة، خاتون، سعید بن عثمان، فتح ماوراءالنهر، امویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاتون بخارا
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2009

[Download]