همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2006-08-19

عنوان : ( مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های عدس و تعیین روابط خویشاوندی انها با استفاده از ارزیابی های مورفولوژیکی )

نویسندگان: رباب قهرمانزاده , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های عدس و تعیین روابط خویشاوندی انها با استفاده از ارزیابی های مورفولوژیکی

کلمات کلیدی

, عدس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016938,
author = {قهرمانزاده, رباب and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های عدس و تعیین روابط خویشاوندی انها با استفاده از ارزیابی های مورفولوژیکی},
booktitle = {همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
location = {رودهن, ايران},
keywords = {عدس، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های عدس و تعیین روابط خویشاوندی انها با استفاده از ارزیابی های مورفولوژیکی
%A قهرمانزاده, رباب
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2006

[Download]