اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی , 2006-05-24

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD )

نویسندگان: رباب قهرمانزاده , عبدالرضا باقری , فرهاد شکوهی فر , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD

کلمات کلیدی

ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016939,
author = {قهرمانزاده, رباب and باقری, عبدالرضا and شکوهی فر, فرهاد and نظامی, احمد},
title = {ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD},
booktitle = {اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2006},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD
%A قهرمانزاده, رباب
%A باقری, عبدالرضا
%A شکوهی فر, فرهاد
%A نظامی, احمد
%J اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2006

[Download]