نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2006-08-27

عنوان : ( ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی )

نویسندگان: مریم جهانی کندری , اعظم برزوئی , احمد نظامی , عزیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016940,
author = {جهانی کندری, مریم and برزوئی, اعظم and نظامی, احمد and عزیزی},
title = {ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی
%A جهانی کندری, مریم
%A برزوئی, اعظم
%A نظامی, احمد
%A عزیزی
%J نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2006

[Download]