نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2006-08-27

عنوان : ( ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه )

نویسندگان: سیدسعید حجت , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه

کلمات کلیدی

ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016941,
author = {حجت, سیدسعید and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه},
booktitle = {نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه
%A حجت, سیدسعید
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2006

[Download]