اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: سمانه نجیب نیا , هما عزیزی , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده

کلمات کلیدی

ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016943,
author = {نجیب نیا, سمانه and عزیزی, هما and نظامی, احمد and پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین همایش ملی حبوبات},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده
%A نجیب نیا, سمانه
%A عزیزی, هما
%A نظامی, احمد
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%J اولین همایش ملی حبوبات
%D 2005

[Download]