اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20

عنوان : ( بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس )

نویسندگان: سیدسعید حجت , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس

کلمات کلیدی

, بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه, زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک, عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016946,
author = {حجت, سیدسعید and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس},
booktitle = {اولین همایش ملی حبوبات},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس
%A حجت, سیدسعید
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J اولین همایش ملی حبوبات
%D 2005

[Download]